INCOTERMS 2023 / 2024 en Inkopen, hoe zit het ook alweer?

Inhoudsopgave

Wij krijgen regelmatig vragen over welke Incoterms in 2024 gehanteerd moeten worden, of er wijzigingen zijn ten opzichte van Incoterms in 2023 en welke aandachtspunten er zijn in relatie met het inkopen van transport. Laten we beginnen met duidelijkheid scheppen en zeggen dat Incoterms 2023 en Incoterms 2024 niet bestaan.

De ICC Incoterms® zijn gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden die tussen koper en verkoper worden afgesproken. Dit zijn regels waarmee direct wereldwijd afspraken worden gemaakt over transport, kosten en eventuele schade tijdens het vervoer. Elke 10 jaar update de International Chamber of Commerce (ICC) de Incoterms®.

Op 1 januari 2020 trad de meest recente versie, de ICC de Incoterms® 2020, in werking. Dat wil dus zeggen dat de recenste Incoterms in 2023 de Incoterms® 2020 zijn.

Bedrijven mogen eerdere versies van de Incoterms® gebruiken, zolang maar duidelijk is naar welke versie wordt verwezen. Dus de door jouw bedrijf gebruikte Incoterms in 2023 kunnen feitelijk ook nog de Incoterms® vastgesteld in 2010 zijn.

Met de ICC Incoterms® worden de volgende zaken geregeld:
1. Wie het transport regelt en tot waar, wie de transportverzekering regelt en wie verantwoordelijk is voor eventuele in- en uitvoervergunningen.

2. Wie de transportkosten en bijkomende kosten betaalt, zoals voor laden en lossen, uit- en inklaren en verpakken.

3. Wanneer het risico van verlies of schade aan de goederen overgaat van de verkoper naar de koper.

ICC Incoterms® 2020 kent 11 leveringsvoorwaarden (incoterm®-regels).

Vier daarvan zijn speciaal bedoeld voor transport over water. De andere zeven gelden voor alle soorten transport (multimodaal transport). Welke ICC Incoterms® gebruikt wordt hangt af van het type vervoer en de afspraken tussen verkoper en koper.

Hieronder maken de verschillen per incoterm® voor u visueel. Verder beschrijven voor elke incoterm® regel wat deze inhoudt.

Multimodaal transport

EXW

De Incoterm® Ex Works (EXW) brengt de minste verplichtingen mee voor de verkoper. Hij hoeft zijn goederen alleen maar op een afgesproken plaats – vaak zijn bedrijfspand, werkplaats of opslagruimte – klaar te zetten voor de koper. EXW zou eigenlijk nooit gebruikt moeten worden bij grensoverschrijdend transport in verband met douane activiteiten die praktisch niet door de inkoper gedaan kunnen worden. Lees hier meer over de EXW incoterm.

CPT

De Incoterm® Carriage Paid To (CPT) betekent dat het risico van verlies of schade aan de goederen overgaat op de koper zodra de verkoper de goederen in zijn bedrijfspand of op een andere afgesproken laadplaats overhandigt aan zijn vervoerder. De verkoper regelt en betaalt het vervoer en daaraan gerelateerde kosten tot de afgesproken plaats van bestemming. CPT is prima te gebruiken met een LC en het vervoer van containers. In het laatste geval is het wel verstandig om afspraken te maken over de Terminal Handling Costs (THC). Lees hier meer over de CPT incoterm.

CIP

De Incoterm® Carriage and Insurance Paid To (CIP) lijkt inhoudelijk op CPT. Het risico van verlies of schade aan de goederen gaat over van de verkoper op de koper zodra de verkoper de goederen in zijn bedrijfspand of op een andere afgesproken laadplaats overhandigt aan zijn vervoerder. De verkoper regelt en betaalt het vervoer en daaraan gerelateerde kosten tot de afgesproken plaats van bestemming. Het verschil met CPT is dat de verkoper bij CIP verplicht is om een goederentransportverzekering af te sluiten voor de koper. CPT is prima te gebruiken met een LC en het vervoer van containers. In het laatste geval is het wel verstandig om afspraken te maken over de Terminal Handling Costs (THC). Lees hier meer over de CIP incoterm.

DAP

De Incoterm® Delivered At Place (DAP) brengt veel verplichtingen mee voor de verkoper. De verkoper regelt en betaalt het vervoer tot de afgesproken plaats van bestemming. Hij draagt ook het risico van verlies of schade aan de goederen tot het moment dat hij de goederen, nog niet gelost, overdraagt aan de koper op deze afgesproken plaats van bestemming (ofwel plaats van levering). Omdat een vervoerder op basis van verdragen beperkt aansprakelijk is kan het voor de verkoper verstandig zijn een goederentransportverzekering af te sluiten. Lees hier meer over de DAP incoterm.

DPU

De Incoterm® Delivered at Place Unloaded (DPU) brengt net als DAP veel verplichtingen mee voor de verkoper. De verkoper regelt en betaalt het vervoer tot de afgesproken plaats van bestemming. Hij draagt ook het risico van verlies of schade aan de goederen tot het moment dat hij de goederen, gelost, overdraagt aan de koper op deze afgesproken plaats van bestemming (ofwel plaats van levering). DPU is feitelijk DAP inclusief het lossen van de goederen. Omdat een vervoerder op basis van verdragen beperkt aansprakelijk is kan het voor de verkoper verstandig zijn een goederentransportverzekering af te sluiten. Lees hier meer over de DPU incoterm.

DDP

De Incoterm® Delivered Duty Paid (DDP) brengt de meeste verplichtingen mee voor de verkoper. Hij regelt en betaalt het vervoer tot de afgesproken plaats van bestemming. Hij is verantwoordelijk voor de inklaring en betaalt de eventuele invoerheffingen in het bestemmingsland, zoals invoerrechten en/of invoer-btw. Verder draagt hij het risico van verlies of schade aan de goederen tot het moment dat hij de goederen, nog niet gelost, overdraagt aan de koper op de afgesproken plaats van bestemming (ofwel plaats van levering).Omdat een vervoerder op basis van verdragen beperkt aansprakelijk is kan het voor de verkoper verstandig zijn een goederentransportverzekering af te sluiten. Voor veel landen is het niet verstandig om deze optie te gebruiken om dat de bureaucratische afhandeling van de invoerrechten/btw vaak te complex zijn voor de verkopende partij. Dit kan beter in het land van bestemming afgehandeld worden. Lees hier meer over de DDP incoterm.

FCA

De Incoterm® Free Carrier (FCA) brengt iets meer verplichtingen mee voor de verkoper dan de Incoterm® Ex Works (EXW). Een verkoper hoeft zijn goederen alleen maar op een afgesproken plaats – vaak zijn bedrijfspand of een externe locatie zoals een groupage loods of een terminal in de zeehaven van vertrek – over te dragen aan (de vervoerder van) de koper. Vanaf dat moment draagt de koper alle aan het vervoer gerelateerde kosten, en het risico van verlies of schade aan de goederen. Bij exportzendingen naar een land buiten de EU is de verkoper verantwoordelijk voor de uitvoeraangifte bij de douane. Koper en verkoper zijn vrij om een goederentransportverzekering af te sluiten voor het deel waarover zij transportrisico lopen. FCA zou nooit gebruikt moeten worden in combinatie met een Letter of Credit (LC). Als een LC vraagt om een Bill of Lading (B/L or BOL) als voorwaarde tot betaling, dan kan een situatie ontstaan waar de koper de transactie kan frustreren, bijvoorbeeld door de transportorder te annuleren. De verkoper kan dan zonder BOL zijn geld niet claimen. Lees hier meer over de FCA incoterm.

Transport over water specifiek

Wij adviseren om deze Incoterms® alleen te gebruiken wanneer u bulkgoederen (loose loaded) verscheept via water, dus uitsluitend producten zonder container.

FOB

Bij de Incoterm® Free on Board (FOB) draagt de verkoper het risico van verlies of schade aan de goederen en alle kosten, tot het moment dat hij de goederen aflevert aan boord van het door de koper genoemde schip in de afgesproken verschepingshaven. Vanaf dat moment draagt de koper de verdere kosten en het transportrisico. Lees hier meer over de FOB incoterm.

CFR

Bij de Incoterm® Cost and Freight (CFR) draagt de verkoper het risico van verlies of schade aan de goederen tot het moment dat hij de goederen aflevert aan boord van het schip in de afgesproken verschepingshaven. De verkoper regelt en betaalt het vervoer en daaraan gerelateerde kosten tot de afgesproken haven van bestemming, maar draag niet het transportrisico. CFR is prima te gebruiken met een LC. Lees hier meer over de CFR incoterm.

CIF

De Incoterm® Cost Insurance and Freight (CIF) lijkt inhoudelijk op CFR. De verkoper draagt het risico van verlies of schade aan de goederen tot het moment dat hij de goederen aflevert aan boord van het schip in de afgesproken verschepingshaven. De verkoper regelt en betaalt het vervoer en daaraan gerelateerde kosten tot de afgesproken haven van bestemming en draagt tevens ook het transportrisico. CIF is prima te gebruiken met een LC. Lees hier meer over de CIF incoterm.

FAS

De Incoterm® Free Alongside Ship (FAS) houdt in dat de verkoper levert zodra hij de goederen in de afgesproken verschepingshaven, naast het door de koper genoemde schip, neerzet. In de praktijk betekent dit dat de verkoper de goederen aflevert op de kade, of op een binnenvaartschip gelegen naast het vertrekkende schip. Vanaf dat moment draagt de koper de kosten gerelateerd aan het vervoer en het risico van verlies of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De koper is dus ook verantwoordelijk voor het laden van het vertrekkende schip vanaf de kade of vanaf het binnenschip. Benoem in de koopovereenkomst dan ook de exacte laadplaats, omdat daar het risico overgaat. Koper en verkoper zijn vrij om een goederentransportverzekering af te sluiten voor het deel dat zij transportrisico lopen. Lees hier meer over de FAS incoterm.

Relatie tussen inkopen van transport en incoterms.

Wat is nu precies de relatie tussen het inkopen van transport en de Incoterms®? De Incoterms® is het vaststellen van een leveringsconditie tussen de verlader en haar klant(en) en is veelal onderdeel van de commerciële onderhandelingen. Het is van belang dat degene die de commerciële condities onderhandelt goed op de hoogte is van de consequentie van het gebruik van bepaalde Incoterms® en daarom ook de juiste term gebruikt die hoort bij de te gebruiken modaliteit.
Als een verlader transport inkoopt is het van belang te weten welke Incoterms® van toepassing zijn op de levering. Dit zodat de inkoper de ingekochte logistieke diensten goed kan laten aansluiten bij hetgeen afgesproken is tussen verkoop en klant. Denk bijvoorbeeld aan welk deel transport moeten wij organiseren (en dus inkopen), zijn er douane werkzaamheden nodig die onze dienstverlener wellicht moet verrichten, hoe zit het met de transportverzekering, etc. De Incoterms® bepalen feitelijk dus wat precies ingekocht moet worden.

Logistieke dienstverleners willen altijd graag op de hoogte zijn onder welke Incoterms® zendingen verscheept worden. Dit zodat ze precies weten wie de betalende partij is, eventuele documentatie goed kunnen opstellen, wie er verantwoordelijk is voor douane activiteiten, etc.
De Incoterms® behelzen geen afspraken tussen de verlader en de logistiek diensterlener. Hiervoor zijn in geval van Nederland de AVC (Algemene Vervoerscondities) en het buitenland de CMR (Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route = Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg) van toepassing.

Wilt u eens sparren over wat incoterms® betekenen voor het optimaal inkopen en uitvoeren van uw transport en of u dus nog wel de juiste Incoterms in 2023 gebruikt, of heeft u goede of slechte ervaringen die u met ons wilt delen, neem dat gerust contact op.

50 tips hoe je direct 30% op transportkosten kan besparen

Meer kennis opdoen op gebied van optimaliseren of managen van transport? In onze transport wegwijzer vertellen we je meer!

  • Het minimaliseren van transportkosten
  • Het verkrijgen van inzichten in de huidige transportkosten
  • Belangrijke kennis & trends in de markt
  • Het slimmer en efficiënter inrichten van logistiek

50 tips hoe je direct 30% transportkosten kan besparen

Meer kennis opdoen op gebied van optimaliseren of managen van transport? In onze transport wegwijzer vertellen we je meer!

FAS Incoterm® (Free alongside Ship)

ICC Incoterms®, zoals de FAS Incoterm, zijn gestandaardiseerde internationale regels voor leveringsvoorwaarden die tussen koper en verkoper zijn afgesproken. Deze…

CIF Incoterm® (Cost, Insurance and Freight)

ICC Incoterms®, waaronder de CIF incoterm®, zijn universele internationale overeenkomsten betreffende leveringsvoorwaarden, die tussen kopers en verkopers worden vastgesteld. Deze…

CFR Incoterm® (Cost And Freight)

ICC Incoterms®, waaronder de CFR Incoterm®, representeren gestandaardiseerde internationale afspraken betreffende leveringsvoorwaarden die tussen koper en verkoper zijn vastgelegd. Deze…