FAS Incoterm® (Free alongside Ship)

Inhoudsopgave

ICC Incoterms®, zoals de FAS Incoterm, zijn gestandaardiseerde internationale regels voor leveringsvoorwaarden die tussen koper en verkoper zijn afgesproken. Deze voorschriften leggen wereldwijd vast hoe afspraken over transport, kosten en eventuele schade tijdens het transport worden gemaakt. De International Chamber of Commerce (ICC) actualiseert de Incoterms® elke tien jaar. De meest recente versie, de ICC Incoterms® 2020, werd van kracht op 1 januari 2020. Voor een gedetailleerd overzicht van alle incoterms, kunt u terecht op onze blog over Incoterms.

Wat is FAS Incoterm®?

De Free Alongside Ship (FAS) Incoterm is een internationale handelsovereenkomst die wordt gebruikt voor transport over water. In een FAS-regeling is de verkoper verantwoordelijk voor het leveren van de goederen in een afgesproken haven, waarbij ze naast het schip worden geplaatst. De overdracht van risico en kosten vindt plaats wanneer de goederen naast het schip liggen en klaar zijn voor export.

Voordelen FAS Incoterm®

  • Duidelijke overdracht van risico: FAS biedt een duidelijk en gedefinieerd punt waarop het risico en de kosten worden overgedragen van de verkoper naar de koper – wanneer de goederen naast het schip liggen. Deze duidelijkheid helpt geschillen te voorkomen en zorgt voor een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden.
  • Grip op de logistiek voor kopers: Zodra de goederen naast het schip zijn geplaatst, neemt de koper de controle over het transport en de logistiek vanaf dat moment over. Dit stelt kopers in staat vervoerders te kiezen volgens en mogelijk betere tarieven te onderhandelen.
  • Wereldwijde toepasbaarheid: FAS is een veelzijdige Incoterm is die kan worden toegepast op verschillende handelsscenario’s over zee.

Drawbacks FAS Incoterm®

  • Beperkte verantwoordelijkheid van de Verkoper: Verkopers hebben beperkte verantwoordelijkheid nadat de goederen naast het schip zijn geplaatst. Kosten en verantwoordelijkheid van problemen zoals schade of vertragingen zijn voor de koper.
  • Risico-overdrachtspunt: Het punt van risico-overdracht is wanneer de goederen naast het schip liggen. Bij schade of verlies voor dit punt, is de verkoper verantwoordelijk. Het risico wordt echter relatief vroeg in het transportproces overgedragen aan de koper.
  • Kans op geschillen: Geschillen kunnen ontstaan door onduidelijkheden over het laadproces of als er problemen optreden tijdens het zeevervoer. Duidelijke communicatie en goede afspraken over verantwoordelijkheden zijn nodig om deze risico’s te beperken.

Samengevat Free alongside Ship

Samengevat biedt FAS een duidelijke overdracht van risico en is het geschikt voor kopers die controle willen hebben over transportlogistiek. Verkopers hebben echter beperkte verantwoordelijkheid nadat de goederen naast het schip zijn geplaatst. Zorgvuldige communicatie en een goed contract zijn belangrijk voor een soepele FAS-transactie. Heeft u vaak zeevracht, zowel als verkoper of als koper? Als u wilt bespreken welke Incoterms® en transportoplossing het beste bij uw situatie passen, neem dan contact met ons op.

50 tips hoe je direct 30% op transportkosten kan besparen

Meer kennis opdoen op gebied van optimaliseren of managen van transport? In onze transport wegwijzer vertellen we je meer!

  • Het minimaliseren van transportkosten
  • Het verkrijgen van inzichten in de huidige transportkosten
  • Belangrijke kennis & trends in de markt
  • Het slimmer en efficiënter inrichten van logistiek

50 tips hoe je direct 30% transportkosten kan besparen

Meer kennis opdoen op gebied van optimaliseren of managen van transport? In onze transport wegwijzer vertellen we je meer!

FAS Incoterm® (Free alongside Ship)

ICC Incoterms®, zoals de FAS Incoterm, zijn gestandaardiseerde internationale regels voor leveringsvoorwaarden die tussen koper en verkoper zijn afgesproken. Deze…

CIF Incoterm® (Cost, Insurance and Freight)

ICC Incoterms®, waaronder de CIF incoterm®, zijn universele internationale overeenkomsten betreffende leveringsvoorwaarden, die tussen kopers en verkopers worden vastgesteld. Deze…

CFR Incoterm® (Cost And Freight)

ICC Incoterms®, waaronder de CFR Incoterm®, representeren gestandaardiseerde internationale afspraken betreffende leveringsvoorwaarden die tussen koper en verkoper zijn vastgelegd. Deze…