De Top 5 Logistieke Innovaties en Trends van 2024

Inhoudsopgave

De Top 5 Logistieke Innovaties en Trends van 2024

De logistieke sector is volop ontwikkeld afgelopen jaar en ook in 2024 staan er weer nieuwe logistieke innovaties en trends voor de deur. In deze blog beschrijven we de top 5 logistieke innovaties en trends die impact (gaan) hebben op verladers in 2024. Wat speelt er, welke impact kan dit gaan hebben, en hoe kan je als verlader je voordeel ermee doen.

1. Digitalisering en big data

Data, data en nog eens data. Door digitalisering in de logistiek en transport ontstaat er steeds meer data. Door grote hoeveelheden data te archiveren en slim te analyseren kunnen patronen herkend worden die voorheen niet mogelijk waren.

Als voorbeeld: welke impact heeft de transportoperatie op productieoperatie en omgekeerd. Vaak heeft men de neiging om ‘lokaal’ naar verbeteringen te zoeken, maar die kunnen in een ander deel van de operatie juist tot extra problemen of kosten leiden. Met big data wordt het mogelijk om op een holistische manier te zoeken naar verbeteringen in het totale proces.  

Digitalisering bij vervoerders zorgt er wel voor dat zij willen dat het aanmelden van orders door verladers direct in het systeem van de logistieke dienstverlener plaats vindt. Dat kan met de hand in hun klantenportal, of via een EDI or API verbinding.

Het nadeel van met de hand is dat verladers zelf het overzicht kwijtraken als ze met meerder transporteurs werken (wat vaak wel beter is). EDI verbindingen voorkomen dat, maar vragen een IT investering in aanleg en onderhoud van verbindingen. Ook verhogen EDI verbindingen de drempel om te wisselen van logistieke dienstverlener.

Hierdoor is het belangrijk dat verladers zelf ook slim digitaliseren, en bijvoorbeeld een transport management system inzetten waarmee zendingen eenvoudig digitaal kunnen worden afgehandeld, terwijl er wel actueel inzicht is. 

2. IoT (Internet of Things)

logistieke trendsDe opkomst van IoT zal zeker meer data genereren, en biedt dus kansen. Het verbinden van goederen en systemen geeft mogelijkheden om locatie en belangrijke (omgevings)factoren te monitoren. Hiermee wordt bijvoorbeeld het volgen (track and trace) van zendingen makkelijker voor verladers, vervoerders en eindklanten.

Ook kan er voor vervoer van goederen die geconditioneerd opgeslagen of vervoerd moeten worden, gekeken worden naar bijvoorbeeld de temperatuur met een waarschuwing als er iets mis is. In warehouses kunnen verbonden devices het makkelijk maken om artikelen, magazijnbakken en robots (zie volgende stukje) te lokaliseren voor snelle order picking en meer accuraat voorraadbeheer. IoT vergroot daarentegen wel de kwetsbaarheid uit oogpunt van cyber security

3. Automatisering en Robotisering

logistieke innovatieIn reactie op krapte op de arbeidsmarkt en het uitvoeren van saai, zwaar of gevaarlijk werk is automatisering en robotisering in opkomst, ook in de logistiek. Er zijn al de nodige warehouses actief waar order picking automatisch door robots gebeurd. Ook de inzet van drones wordt overwogen in warehouses om bijvoorbeeld snel goederen te tellen of lokaliseren.

Voor last mile delivery van vooral e-commerce wordt ook aan drones gedacht, maar regelgeving en praktische aspecten (het leveren in een portiekflat) staan hier een brede uitrol nog in de weg. 

Bij het managen van transport van een zendingprofiel kan ook meer geautomatiseerd worden, door rule based transporten toe te wijzen aan ‘de beste’ transporteur. Hierdoor kan een ‘management by exception’ strategy verder worden uitgerold waarbij medewerkers zich minder hoeven te richten op ‘de waan van de dag’ (uitzonderingen daargelaten) en meer op het structureel uitvoeren van een slimme strategie. 

4. Risicomanagement

De coronacrisis, het vastlopen van de Ever Given in het Suezkanaal en de stijgende energieprijzen door de Oekraïne oorlog hebben duidelijk gemaakt welke impact een flinke verstoringen kunnen hebben op de supply chain en logistiek.

Als gevolg hiervan gaan bedrijven hun supply chain strategie heroverwegen waarin logistieke innovaties vaak weer centraal staan. Lokaal produceren en minder transport versus goedkoper produceren aan de andere kant van de wereld, en zorgen dat zowel in inkomende als uitgaande stromen robuuster zijn. 

“Om klachten aan de service te voorkomen leveren wij geen service meer” hing er eens een bordje in een restaurant. Grappig, maar met een kern van waarheid. Verladers worden steeds meer geconfronteerd met ‘minder klantenservice’ vanuit logistieke dienstverleners, die de verladers zelf het aanmeldingen van zendingen in hun eigen systeem laten doen. Zo is er immers minder kans op fouten bij de logistieke dienstverlener en het scheelt ook kosten.

Dat laatste (lagere kosten) is ook in het belang van verladers, maar intussen raken zij daarmee wel overzicht kwijt en wordt het aan hun kant vaak meer kosten (meerdere portals beheren, informatie integreren). Door een eigen transport management systeem te verbinden met de systemen van de vervoerders worden beide problemen opgelost. Minder kans op fouten, en sneller en efficiënter voor zowel verlader als vervoerder. 

logistieke trends

5. Duurzaamheid en vergroening

Als laatste, maar zeker niet minste, is duurzaamheid en vergroening natuurlijk de trend bij logistieke innovaties. Denk aan de ontwikkeling van meer groene voertuigen zoals waterstof of elektrische aangedreven trucs en barges. Voor oceaanschepen wordt gekeken naar diverse innovaties, zoals “Flettner rotors” of “wing sails” om weer wind te gebruiken als middel om brandstof te verminderen. Ook aan nieuwe materialen die ‘cabon negatief’ zijn wordt gewerkt, bijvoorbeeld door CarbonX

Naast circulair produceren en het eisen stellen aan vlootvernieuwing bij transporteurs kunnen verladers ook zelf direct werken aan hun duurzaamheid van transport. Transport management systemen geven steeds beter informatie over gereden kilometers en de mogelijkheden om zendingen te consolideren en klanten duurzamer te gaan beleveren. 

Conclusie

Digitalisering, automatisering in allerlei vormen, en duurzaamheid zijn de belangrijkste drivers achter de innovaties in de logistiek van 2024, en deze doelstellingen raken meer en meer gekoppeld.

Het is dus niet of economische groei of duurzaamheid, maar en-en. Deze innovaties zijn zowel fysiek (als in schone voertuigen en nieuwe warehouse systemen) als softwarematig (data-analyse, transport management systemen, planningssystemen, systemen verbinden)

Wilt u eens vrijblijvend sparren over welke logistieke innovaties voor u het meest relevant worden in 2024 en welke kansen en risico’s deze met zich meebrengen, neemt u dan gerust contact op. 

50 tips hoe je direct 30% op transportkosten kan besparen

Meer kennis opdoen op gebied van optimaliseren of managen van transport? In onze transport wegwijzer vertellen we je meer!

  • Het minimaliseren van transportkosten
  • Het verkrijgen van inzichten in de huidige transportkosten
  • Belangrijke kennis & trends in de markt
  • Het slimmer en efficiënter inrichten van logistiek

50 tips hoe je direct 30% transportkosten kan besparen

Meer kennis opdoen op gebied van optimaliseren of managen van transport? In onze transport wegwijzer vertellen we je meer!

FAS Incoterm® (Free alongside Ship)

ICC Incoterms®, zoals de FAS Incoterm, zijn gestandaardiseerde internationale regels voor leveringsvoorwaarden die tussen koper en verkoper zijn afgesproken. Deze…

CIF Incoterm® (Cost, Insurance and Freight)

ICC Incoterms®, waaronder de CIF incoterm®, zijn universele internationale overeenkomsten betreffende leveringsvoorwaarden, die tussen kopers en verkopers worden vastgesteld. Deze…

CFR Incoterm® (Cost And Freight)

ICC Incoterms®, waaronder de CFR Incoterm®, representeren gestandaardiseerde internationale afspraken betreffende leveringsvoorwaarden die tussen koper en verkoper zijn vastgelegd. Deze…