Wij adviseren je in:

Wegtransport

Transport tendering

Zeevracht

Transport tender

Luchtvracht

Tender met transport dus transport tendering

Pakketvracht

transport tendering

Gebrek aan tijd is dé reden om inkoop uit te stellen 

Een goed inkoopproces kost gemiddeld 3 maanden, afhankelijk van de omvang van het project. In sommige fases kan dit heel intensief zijn. Gebrek aan tijd of prioriteit is de nummer 1 reden om inkoop uit te stellen. Met onze dienstverlening, transport tendering, nemen wij veel werk en 'gedoe' uit handen.

Transport Inkopen

Elke verlader, producent of handelaar wil logistieke dienstverleners die diensten aanbieden die naadloos aansluiten bij de eigen operatie en klantverwachtingen qua service, maar niet meer kosten betalen dan nodig. Transport grijpt immers direct in op de tevredenheid van uw klanten en op uw marge; en daarmee op de continuïteit van uw onderneming. Het optimaliseren hiervan begint al bij de inkoop. De oplossing hiervoor is transport tendering.

De Uitdaging

Transport inkopen is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Elke modaliteit heeft zijn eigen uitdagingen. Omdat transport inkopen geen dagelijks proces is, wordt bij veel bedrijven relatief weinig proces- en marktkennis opgedaan. Daarbij is vaak geen transport tender software beschikbaar om goed inzicht te krijgen. Nu zijn deze elementen juist cruciaal om effectief transport in te kunnen kopen.

Onze visie

Wij vertellen u graag met behulp van onderstaand processchema over onze visie, aanpak en toegevoegde waarde. Wij hebben hier aantoonbare resultaten mee geboekt door bij onze klanten tientallen procenten in transportkosten te kunnen besparen. Uiteraard zonder verlies in service en kwaliteit. Wij kunnen u volledig ontzorgen in uw inkoopproces van transport of in specifieke onderdelen van het proces.

Werkwijze Transport Tendering

Onze visie

Transport is essentieel voor klanttevredenheid, uw omzet en marge. Toch krijgt transport vaak niet de aandacht die het verdient. In onze visie voegt transport waarde toe aan uw operatie, maar tegen redelijke kosten. Dit noemen we "Transport Value Procurement". Wij hanteren een geïntegreerde aanpak en analyseren hoe transport uw operatie versterkt en vice versa, inclusief uw sales, productie, magazijn, financiële afdeling en klantenservice. Wij adviseren structurele samenwerking met logistieke dienstverleners, maar met regelmatige checks op basis van harde data. Voor ons is het verzamelen en analyseren van data essentieel voor succesvolle inkoop en management.

Onze dienstverlening

Een goed inkoopproces kost gemiddeld 3 maanden, afhankelijk van de omvang van het project. In sommige fases kan dit heel intensief zijn. Gebrek aan tijd of prioriteit is de nummer 1 reden om inkoop uit te stellen. Met onze dienstverlening nemen wij veel werk en 'gedoe' uit handen, zodat u zich kunt concentreren op de hoofdlijnen en het nemen van goede beslissingen.

Denk aan het maken van documentatie, communicatie met alle gegadigden, regelen van vertrouwelijkheidsverklaringen, zorgen dat offertes tijdig worden aangeleverd, etc. Ook kunnen wij bijvoorbeeld vragen van logistieke dienstverleners bundelen in een Q&A document. Dat spaart u tijd in het beantwoorden en wij zorgen ervoor dat alle gegadigden altijd alle benodigde informatie hebben.

De meeste tijd zit vaak in het doorrekenen van de offertes. Met onze transport tender software kunnen wij dit binnen enkele werkdagen. Wij letten op het proces en u krijgt het resultaat.

Inventarisatie Behoefte

Middels een kennissessie met betrokkenen binnen uw bedrijf helpen wij u goed scherp te krijgen welke kwaliteit en service uw bedrijf nodig heeft. Dat vertalen we in bondige en heldere tenderdocumentatie voor de uitvraag (RFQ/RFP). Goed opgestelde tendervoorwaarden zorgen ervoor dat u achteraf niet voor verrassingen komt staan, omdat de logistieke dienstverleners exact weten onder welke voorwaarden ze moeten offreren.

Door middel van een compliance document zorgen we ervoor dat naast transportkosten ook kwaliteit en service vergeleken kunnen worden. Door bij het tenderdocument een representatief overzicht met zendingen bij te voegen, kunnen logistieke dienstverleners een goede match maken tussen uw zendingen en hun netwerk en daarmee accuraat offreren.

Offertes aanvragen, Vergelijken & Rapportages

Het goed vergelijken van offertes van logistieke dienstverleners is complex en is vaak een struikelbok. De offertes zijn veelal grote complexe matrices met tarieven, gestaffeld op gewicht en verdeeld in postcodezones. Daarnaast zijn vaak nog allerlei toeslagen relevant, waarvan bijvoorbeeld de bekende dieseltoeslag. Het is belangrijk om appels met appels te vergelijken en de tarieven door te rekenen naar kosten op basis van een zendingsprofiel dat representatief is voor uw bedrijf. Wij hanteren hiervoor meestal een periode van 12 maanden, om eventuele seizoensinvloeden mee te nemen.

Selectie Logistiek Dienstverleners

Het doel van uw inkoopproces is het vinden van de beste (mix van) logistieke dienstverlener(s) die de gewenste service en kwaliteit kunnen leveren. Wij adviseren altijd om keuzes te maken die uitzicht geven op een structurele relatie, onderbouwd met een goede objectieve afweging op service en kosten.

Er zijn veel verschillende logistieke dienstverleners. Deze verschillen bijvoorbeeld in netwerk, specialiteiten (groupage, LTL, FTL), bestemmingen (land vs regio specialisten) en type (ambient, geconditioneerd, etc.). De sleutel tot een succesvol inkooptraject, is het vinden van de beste (mix) van vervoerder(s) die aansluiten bij de gewenste kwaliteit en service.

Omdat tenderen (meer)jaarlijks plaatsvindt, hebben bedrijven meestal beperkte kennis van de transportmarkt. Voor ons is tenderen een doorlopende activiteit en daarnaast gebruiken we kennis vanuit onze transport managementsystemen.

Onze tenders beslaan heel Europa. Dit houdt in alle modaliteiten in veel branches, zoals droog transport, bloemen, food, luxegoederen, metaal en chemie. Wij hebben geen afspraken met logistieke dienstverleners. Wij kunnen u dus volledig onafhankelijk adviseren welke huidige of nieuwe logistieke dienstverleners het beste bij uw bedrijf passen.

Vergelijken & Rapportages

Het goed vergelijken van offertes van logistieke dienstverleners is complex en is vaak een struikelbok. De offertes zijn veelal grote complexe matrices met tarieven, gestaffeld op gewicht en verdeeld in postcodezones.

Vaak worden templates gemaakt door inkopers om tarieven (makkelijker) te kunnen vergelijken. Dit is waarschijnlijk de grootste valkuil tijdens een transport tender, het inkopen van transport, en zal kostenverhogend werken

Daarnaast zijn vaak nog allerlei toeslagen relevant, waarvan bijvoorbeeld de bekende dieseltoeslag. Het is belangrijk om appels met appels te vergelijken en de tarieven door te rekenen naar kosten op basis van een zendingsprofiel dat representatief is voor uw bedrijf.

Wij gebruiken hiervoor hiervoor onze eigen innovatieve transport tender software en hanteren meestal een periode van 12 maanden om eventuele seizoensinvloeden mee te nemen. Na ontvangst van onze analyses bent u geïnformeerd in staat om beslissingen te maken over uw toekomstige transportsituatie.

Optimalisatie Transport

Wanneer u besloten heeft met welke dienstverleners u wilt werken is het tijd om de samenwerking(en) te formaliseren. U kunt dit doen op basis van de algemene voorwaarden van uw logistieke partners. Wij adviseren echter om minimaal standard operating procedures of een servicelevel agreement te hanteren. Wij kunnen ondersteunen om deze op te stellen. Wilt u toch liever een eigen contract, dan helpen wij u op weg naar de juiste juridische partner.

Tot slot kunnen wij assisteren om uw transport managementsysteem of ERP te vullen met de nieuwe tarieven, zodat u een warme start heeft. Heeft u nog geen eigen transport management software, dan introduceren wij vrijblijvend ons eigen pragmatische en laagdrempelige software voor het managen en optimaliseren van uw transport.

Whitepaper “Kwaliteitseisen bij transport inkopen”

Vaak wordt gezegd over transport inkopen (of een transport tender): “dat gaat alleen maar over transportkosten besparen”. Een goed inkooptraject neemt echter ook kwaliteitseisen en de benodigde service mee. Verder is een tender het begin of de voortzetting van een goede relatie die de basis moet dienen voor een langdurige samenwerking tussen verlader en vervoerder. Dit verdient vaak meer aandacht dan het krijgt en er zijn een aantal valkuilen die u moet vermijden.

In dit whitepaper beschrijven we hoe u kwaliteit en service op een goede en compacte manier mee kunt nemen in een uitvraag (ook wel Request For Proposal, RFP genoemd). Het geeft antwoord op een aantal kernvragen. Hoe zorgt u ervoor dat wat u aan de transporteurs vraagt qua service ook overeenkomt met wat u echt nodig heeft?

Zowel te veel als te weinig vragen kan leiden tot extra kosten. Hoe houdt u de relatie met transporteurs goed in een dergelijk proces? Hoe zorgt u ervoor dat u appels met appels vergelijkt als de offertes binnenkomen? En hoe kunt u zich tijdens een inkooptraject al voorbereiden op een goede samenwerking en implementatie na de tender?

TOP