FOB Incoterm® (Free on Board)

Inhoudsopgave

ICC Incoterms®, waaronder de FOB Incoterm®, zijn gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden die zijn overeengekomen tussen koper en verkoper. Dit zijn regels die wereldwijde overeenkomsten vaststellen over transport, kosten en eventuele schade tijdens het transport. Elke tien jaar werkt de International Chamber of Commerce (ICC) de Incoterms® bij. De meest recente versie, de ICC Incoterms® 2020, trad in werking op 1 januari 2020. Een overzicht van alle incoterms vind je in onze blog over incoterms.

Wat is FOB Incoterm®?

De Free On Board (FOB) Incoterm is een internationale handelsovereenkomst die wordt gebruikt voor transport over water. In een FOB-regeling is de verkoper verantwoordelijk voor het leveren van de goederen aan een genoemde haven, en de overdracht van risico en kosten vindt plaats wanneer de goederen de scheepsreling passeren en aan boord van het schip worden geladen.

Voordelen FOB Incoterm®

  • Duidelijke overdracht van risico: FOB biedt een duidelijk punt waarop het risico en de kosten overgaan van de verkoper naar de koper – wanneer de goederen de scheepsreling passeren. Deze helderheid helpt geschillen te voorkomen en zorgt voor een goed gedefinieerde verdeling van verantwoordelijkheden.
  • Vereenvoudigde logistiek: FOB vereenvoudigt de logistiek door het leveringspunt aan de haven te specificeren. Verkopers kunnen zich concentreren op productie en het leveren van de goederen aan de aangewezen haven, terwijl kopers de controle over het transport en andere logistiek vanaf dat moment overnemen.
  • Kostenbeheersing voor kopers: Kopers krijgen controle over het verzendproces vanaf de haven, waardoor ze vervoerders kunnen kiezen en de logistiek zelf in eigen hand hebben. Deze flexibiliteit kan leiden tot mogelijke kostenbesparingen voor kopers.

Nadelen FOB Incoterm®

  • Beperkte verantwoordelijkheid voor verkopers: Zodra de goederen aan boord van het schip zijn geladen, eindigt de verantwoordelijkheid van de verkoper. Als er zich tijdens het zeevervoer problemen voordoen, zoals schade of vertragingen, draagt de koper de verantwoordelijkheid en kosten om deze problemen op te lossen.
  • Beperkte betrokkenheid van de verkoper bij de logistiek: Hoewel FOB de verantwoordelijkheden van de verkoper vereenvoudigt, betekent dit ook dat de verkoper beperkte controle of betrokkenheid heeft bij de daaropvolgende transport- en leveringsprocessen. Dit gebrek aan controle kan een nadeel zijn voor verkopers die meer toezicht wensen om kopers te ontzorgen.
  • Potentieel voor geschillen bij de laadhaven: Geschillen kunnen ontstaan ​​als er misverstanden zijn over het laadproces of als de goederen schade oplopen tijdens het laden. Duidelijke communicatie en goede afspraken over het laden zijn essentieel om deze risico’s te beperken…

Samengevat Free on board

Samengevat biedt FOB een duidelijke overdracht van verantwoordelijkheden in de haven, wat duidelijkheid oplevert voor beide partijen. Kopers krijgen controle over het transport met mogelijke kostenbesparingen. Echter, zorgvuldige communicatie en goede contracten zijn nodig om geschillen te voorkomen, met name rond laadprocedures.

Heeft u vaak zeevracht, zowel als verkoper of als koper? Als u wilt bespreken welke Incoterms® en transportoplossing het beste bij uw situatie passen, neem dan contact met ons op.

50 tips hoe je direct 30% op transportkosten kan besparen

Meer kennis opdoen op gebied van optimaliseren of managen van transport? In onze transport wegwijzer vertellen we je meer!

  • Het minimaliseren van transportkosten
  • Het verkrijgen van inzichten in de huidige transportkosten
  • Belangrijke kennis & trends in de markt
  • Het slimmer en efficiënter inrichten van logistiek

50 tips hoe je direct 30% transportkosten kan besparen

Meer kennis opdoen op gebied van optimaliseren of managen van transport? In onze transport wegwijzer vertellen we je meer!

FAS Incoterm® (Free alongside Ship)

ICC Incoterms®, zoals de FAS Incoterm, zijn gestandaardiseerde internationale regels voor leveringsvoorwaarden die tussen koper en verkoper zijn afgesproken. Deze…

CIF Incoterm® (Cost, Insurance and Freight)

ICC Incoterms®, waaronder de CIF incoterm®, zijn universele internationale overeenkomsten betreffende leveringsvoorwaarden, die tussen kopers en verkopers worden vastgesteld. Deze…

CFR Incoterm® (Cost And Freight)

ICC Incoterms®, waaronder de CFR Incoterm®, representeren gestandaardiseerde internationale afspraken betreffende leveringsvoorwaarden die tussen koper en verkoper zijn vastgelegd. Deze…