CIF Incoterm® (Cost, Insurance and Freight)

Inhoudsopgave

ICC Incoterms®, waaronder de CIF incoterm®, zijn universele internationale overeenkomsten betreffende leveringsvoorwaarden, die tussen kopers en verkopers worden vastgesteld. Deze voorschriften reguleren wereldwijd afspraken met betrekking tot transport, kosten en potentiële schade tijdens het vervoer. De International Chamber of Commerce (ICC) herziet de Incoterms® eens in de tien jaar. De meest recente editie, ICC Incoterms® 2020, trad in werking op 1 januari 2020. Voor een overzicht van alle Incoterms, raadpleegt u de volgende link.

Wat is CIF Incoterm®?

De Cost, Insurance and Freight (CIF) Incoterm is een internationale handelsovereenkomst die wordt gebruikt voor transport over water. In een CIF-regeling is de verkoper verantwoordelijk voor het leveren van de goederen bij een genoemde haven, waarbij de kosten van transport naar de haven, vrachtkosten en verzekering worden gedekt. De overdracht van risico vindt plaats wanneer de goederen de scheepsreling passeren.

Voordelen CIF Incoterm®

  • Alomvattende dienstverlening voor kopers: CIF biedt een complete dienstverlening voor kopers, omdat de verkoper verantwoordelijk is voor de kosten van transport naar de genoemde haven, vrachtkosten en verzekering. Dit ontzorgt de kopers in het logistieke proces.
  • Verminderd risico voor kopers: Met de inbegrepen verzekering beperkt CIF risico’s verbonden aan het transport, zoals schade, verlies of diefstal. Kopers profiteren van deze extra zekerheid.
  • Duidelijke kostenstructuur: CIF biedt transparantie in kosten omdat de verkoper transportkosten, vrachtkosten en verzekering dekt.

Nadelen CIF Incoterm®

  • Beperkte verantwoordelijkheid van de verkoper: Verkopers hebben beperkte verantwoordelijkheid nadat de goederen aan boord van het schip zijn geladen. Bij problemen zoals schade of vertragingen, draagt de koper de verantwoordelijkheid en kosten hiervan.
  • Risico-overdracht bij de scheepsreling: Het punt van risico-overdracht is wanneer de goederen de scheepsreling passeren. Als schade of verlies zich voor dit punt voordoet, is de verkoper verantwoordelijk. Het risico wordt echter relatief vroeg in het transportproces overgedragen aan de koper.
  • Kans op geschillen: geschillen kunnen ontstaan als er onduidelijkheden zijn over het laadproces of bij problemen tijdens het zeevervoer. Duidelijke communicatie en gedetailleerde afspraken zijn belangrijk om deze risico’s te beperken.

Samengevat Cost, Insurance and Freight

Samengevat biedt CIF een alomvattende oplossing voor kopers, waarbij de verkoper transportkosten, vrachtkosten en verzekering dekt. Hoewel het een duidelijke kostenstructuur en risicobeperking biedt, moeten kopers zich bewust zijn van de beperkte verantwoordelijkheid van de verkoper nadat de goederen aan boord van het schip zijn geladen. Goede communicatie en een goed contract zijn essentieel voor een soepele CIF-transactie en om potentiële geschillen te voorkomen. Heeft u vaak zeevracht, zowel als verkoper of als koper? Als u wilt bespreken welke Incoterms® en transportoplossing het beste bij uw situatie passen, neem dan contact met ons op.

50 tips hoe je direct 30% op transportkosten kan besparen

Meer kennis opdoen op gebied van optimaliseren of managen van transport? In onze transport wegwijzer vertellen we je meer!

  • Het minimaliseren van transportkosten
  • Het verkrijgen van inzichten in de huidige transportkosten
  • Belangrijke kennis & trends in de markt
  • Het slimmer en efficiënter inrichten van logistiek

50 tips hoe je direct 30% transportkosten kan besparen

Meer kennis opdoen op gebied van optimaliseren of managen van transport? In onze transport wegwijzer vertellen we je meer!

FAS Incoterm® (Free alongside Ship)

ICC Incoterms®, zoals de FAS Incoterm, zijn gestandaardiseerde internationale regels voor leveringsvoorwaarden die tussen koper en verkoper zijn afgesproken. Deze…

CIF Incoterm® (Cost, Insurance and Freight)

ICC Incoterms®, waaronder de CIF incoterm®, zijn universele internationale overeenkomsten betreffende leveringsvoorwaarden, die tussen kopers en verkopers worden vastgesteld. Deze…

CFR Incoterm® (Cost And Freight)

ICC Incoterms®, waaronder de CFR Incoterm®, representeren gestandaardiseerde internationale afspraken betreffende leveringsvoorwaarden die tussen koper en verkoper zijn vastgelegd. Deze…