• Het verminderen van CO2, stikstof en fijnstof emissies staat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda

Duurzaam Transport Inkopen & Organiseren

Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Het is een onderwerp dat bij het inkopen en organiseren van transport steeds vaker belicht wordt door verladers.

Wij vertellen u graag hoe u duurzaamheid onderdeel kunt maken van uw transportactiviteiten en waar Transinnovate kan ondersteunen.

Hulp nodig?

Wij kunnen u in contact brengen met dienstverleners die ideaal bij uw zendingprofiel en CO2 doelstellingen passen. Of indien gewenst borgen wij dat uw doelstellingen in tenderdocumentatie en/of operationele processen worden opgenomen. Daarnaast kunnen wij vooraf helpen met analyseren en adviseren over consolidatie van uw zendingprofiel of uw warehousing strategie, uit oogpunt van duurzaamheid.

Neem gerust contact met ons op om vrijblijvend te sparren over hoe u duurzaamheid het beste in uw transportoperatie kunt inpassen.

Duurzame transport mogelijkheden

Netwerk

Er is een verband tussen transporttarieven en de CO2 uitstoot van logistieke dienstverleners. Dienstverleners die in staat zijn om zendingen van een verlader goed in te passen in hun bestaande transportnetwerk, hoeven geen of soms weinig extra transport(middelen) in te zetten om de zendingen te kunnen transporteren.

Deze dienstverleners optimaliseren de bezettingsgraad van hun netwerk. Hierdoor kunnen zij lage tarieven offreren en tegelijkertijd leidt een netwerk dat past bij uw profiel direct tot reductie van CO2-emissie voor uw goederen. Let er in deze vergelijking wel op dat u aan uw vervoerders dezelfde eisen stelt qua materiaal.

Materiaal

Stel bij het inkopen van transport in uw tender eisen aan het materiaal dat uw logistieke dienstverlener gebruikt. Hoe vaak moet bijvoorbeeld de schoonste Euro 6-moteren ingezet worden voor uw zendingen. Ten opzichte van motoren uit voorgaande Euro 5-klasse is de uitstoot van stikstof door Euro 6-motoren namelijk verder teruggebracht van 2 gram naar 0,4 gram per kilometer. Ook de impact van uitstoot van fijnstof is bij Euro 6-motoren ongeveer de helft van de uitstoot bij Euro 4 en Euro 5-motoren. Tegenwoordig verschijnen de eerste elektrische vrachtauto’s op de weg. Stel samen met uw logistiek dienstverleners doelen en KPI’s op en maak deze onderdeel van uw periodiek overleg.

Modaliteit

Voor al uw zendingen waar de factor tijd niet per se een rol speelt of prioriteit is, kunt u zich verdiepen in andere modaliteiten. Transport met (elektrische) binnenvaartschepen, short sea of met de trein wordt steeds toegankelijker. Vaak is er minder emissie, maar dat is niet altijd het geval. Hierin spelen met name gebruik van materiaal, afstand en bezettingsgraad ook een rol. Dus verdiep uzelf goed in de alternatieven en vergelijk één en ander goed voordat u besluit. Ook vervoer per modaliteit kunt u onderdeel maken van uw KPI’s en bespreken met uw logistieke dienstverleners.

Zendingsprofiel optimaliseren

Afhankelijk van het type goederen en randvoorwaarden aan voorraadbeheer, kunt u met uw klanten en leveranciers om de tafel gaan om te kijken of het consolideren van zendingen (minder maar grotere zendingen) opportuun is.

Warehouse footprint


Voor grotere verladers heeft het slim kiezen van warehouse locaties (openen, verplaatsen of juist sluiten) een gunstig effect op logistieke kosten, levertijden en het verminderen van uitstoot.

Horizontale samenwerking

Tot slot kunt u nog kijken of u als verlader kunt samenwerken met andere verladers in uw buurt. Dit is niet altijd eenvoudig omdat zendingsprofiel, type goederen en gevraagde service moeten aansluiten. Daarnaast zijn er logistiek dienstverleners die horizontaal samenwerken om elkaars netwerk aan te vullen, wat ook weer positieve impact heeft op prijs en uitstoot.

TOP